Uvjeti korištenja

Osmrtnicama.ba je internet stranica. Korištenjem Internet stranice osmrtnicama.ba smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Osmrtnicama.ba ne mogu biti odgovorne za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Osmrtnicama.ba.

Korisnik je suglasan s time da pristup Internet stranici Osmrtnicama.ba ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Osmrtnicama.ba zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje ovih Internet stranica. Isto tako, Osmrtnicama.ba mogu prestati slati informacije ili dio informacija, mogu promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te mogu promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Osmrtnicama.ba zadržavaju pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja ove Internet stranice. Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu Osmrtnicama.ba isključivo u skladu s propisima Bosne i Hercegovine, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Osmrtnicama.ba isključuju svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica Osmrtnicama.ba. Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica Osmrtnicama.ba isključivo na njegovu vlastitu odgovornost.

Osmrtnicama.ba nisu ni u kojem slučaju odgovorne za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica Osmrtnicama.ba djelomično ili u cijelosti. Osmrtnicama.ba mogu u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti korištenja koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

Osmrtnicama.ba ne jamče za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na svojim Internet stranicama. Osmrtnicama.ba nisu odgovorne za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama Osmrtnica.ba.

Osmrtnicama.ba se izričito ograđuju u svakom smislu od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih strana, a na koje se može ili se moglo pristupiti sa Internetske stranice Osmrtnicama.ba. Korisnik pristupanjem Internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost.

Korištenjem internetske stranice Osmrtnicama.ba smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.